Pracovníci Úřadu práce v Pardubickém kraji byli seznámeni s fungováním EU a jejího rozpočtu

Ve dnech 21. října a 4. listopadu 2022 proběhla školení pracovníků Úřadu práce v Pardubickém kraji na krajském pracovišti v Pardubicích.

Na semináři vystoupily regionální koordinátorky Eurocentra Pardubice s informacemi o činnosti organizace a aktuálními tématy o Evropské unii a víceletém finančním rámci. Cílem semináře bylo proškolit pracovníky Úřadu práce v Pardubickém kraji a zodpovědět následující otázky:

  • Jak funguje Evropská unie a její rozpočet?
  • Jak je to doopravdy s pomazánkovým máslem, křivými banány a zákazem prodeje vysavačů?
  • Co je to české předsednictví v Radě EU a jaká je jeho role?
  • Kde fondy EU pomáhají?

Nechyběla ani kvízová soutěž o drobné ceny Eurocentra Pardubice.

Soutěž “Krádež v muzeu”

Od 1. 7. do 31. 1. 2023 probíhalo české předsednictví v Radě EU. K jeho příležitosti pořádá Eurocentrum České Budějovice soutěž o drobné upomínkové předměty s logem právě našeho předsednictví.…

Výsledky českého předsednictví v Radě EU

Od 1. července do 31. prosince loňského roku předsedala Česká republika v Radě EU. Nyní nastává čas na rekapitulaci úspěchů a neúspěchů uplynulého půl roku. Na výsledky se můžete již…

Přednáška a beseda o Evropské unii

Dne 17. 1. 2023 měli seminaristé předmětu společenské vědy možnost zúčastnit se přednášky Mgr. Boukalové, regionální koordinátorky informačních aktivit o EU při Úřadu vlády ČR v Pardubicích, a PhDr. Kozlové,…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.