Trochu jiná strategie

V roce 2018 začala vznikat v Karlových Varech nová městská strategie s výhledem na dalších alespoň 20 let. Začala se tvořit v malém týmu, který se postupně rozrůstal, měnil a sílil. Příprava tohoto dokumentu nazvaného StrategieKV°2040 probíhala jinak, než bylo doposud zvykem. Konalo se mnoho jednání a schůzek základního tvůrčího týmu, s vedením města a také řada setkání tematických pracovních skupin, do kterých se mohli zapojit odbornice a odborníci z různých oblastí, ale i aktivní obyvatelky a obyvatelé města. Celý proces byl stále otevřený odborné i laické veřejnosti a postupně po krátkých či delších debatách se ustálila struktura strategie se 3 oblastmi, 7 tématy a 19 cíli. Přípravu částečně zkomplikovala epidemie covid-11, ale zpracovatelský tým přešel pohotově do on-line prostředí a v závěru roku 2021 cca 500stránkový dokument dokončil, zkompletoval a předložil zastupitelstvu města. Plnou i zkrácenou verzi schváleného dokumentu a další podrobnosti najdete na stránce www.vary2040.cz.

Tím to ale neskončilo. V tomto roce probíhají další workshopy, kde se diskutuje způsob implementace, řízení a vyhodnocování strategie, jednoduše řečeno to, jak se bude StrategieKV°2040 naplňovat. Eurocentrum Karlovy Vary může přispět při hledání vhodných evropských finančních zdrojů na její realizaci. Od začátku bylo hlavní vizí město s „novým příběhem“ – Atraktivní útočiště pro starousedlíky, cíl pro nové „osadníky“ a návštěvníky. Pokud vás budoucnost Karlových Varů také zajímá a chcete se na ní aktivně podílet, podívejte se na web, kde je strategie ke stažení nebo se přihlaste na zbývající workshopy zde. Proces je stále otevřen. K dispozici jsou i video nahrávky předchozích workshopů na YouTube kanálu Kanceláře architektury města Karlovy Vary. StrategieKV°2040 by měla zaručit, že nové investice v Karlových Varech budou připravovány a realizovány v souladu se zájmy jejich obyvatelstva.

#menimevary
#tvorimevary
#myvary

Agentura 4K vznikla v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj je jedním ze tří krajů ČR postižených útlumem těžby uhlí a má možnost i s přispěním evropských fondů nastartovat svoji transformaci, tedy změnu k lepšímu. Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo v prosinci…

INTERREG Česko – Sasko 2021 – 2027

Dne 8. 12. 2022 byl na zahajovací akci v Ústí nad Labem prezentován jeden ze dvou relevantních programů přeshraniční spolupráce pro Karlovarský kraj – Interreg Česko – Sasko 2021 – 2027. Najdete…

Jaké jsou důvody odchodu mladých z Karlovarského kraje?

Dne 5. 12. 2022 se konala v zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje prezentace výsledků výzkumného projektu Design modelu metropolitních oblastí zasažených depopulací, který prováděla s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání také Univerzita Tomáše…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.