Data o EU a kde je hledat

Každý si může doma prověřit, jak na tom Evropská unie a její členské státy jsou – a to z různých úhlů pohledu. Kde ale získat aktuální data o EU či data o tom, jak občané EU smýšlejí?

Existují v zásadě dvě oficiální platformy sloužící k informování veřejnosti pomocí dat. První prezentuje surová data (čísla) a je statistickým úřadem unie – EUROSTAT. Druhou platformou je EUROBAROMETR, který podává informace získané sběrem dat přímo od občanů EU.

Eurostat je jedním z generálních ředitelství (DG) Evropské komise a je jakýmsi statistickým úřadem EU. Hlavním úkolem je poskytovat statistické informace orgánům EU i široké veřejnosti. Sekundárním cílem je pak harmonizace sběrů dat v zemích EU. Pokrývá data o ekonomice, životním prostředí, pracovním trhu, sociální ukazatele, genderové nerovnosti a další. Data přebírá často z národních statistických úřadů členských zemí (např. z našeho ČSÚ). 

Eurostat dále nabízí již vypracované grafy či mapy. K těm nejdůležitějším tématům vznikají články, které jsou souhrnem nejdůležitějších ukazatelů k danému tématu. Tato iniciativa se jmenuje Statistics Explained a každý v ní může hlouběji pochopit, o jaká data se jedná a k čemu slouží.

Na webu existuje i kalendář vydání dat – lze si tudíž zjistit kdy a jaká nová data budou na portálu zveřejněna. Aktuální informace lze nalézt také na facebookové stránce Eurostatu či v sekci Eurostat News, v rámci které lze nalézt komentáře k aktuálním datům a statistikám.

Eurobarometr spadá taktéž pod Evropskou komisi. Jde o platformu, která provádí průzkumy mezi občany EU s cílem zjistit, co si veřejnost myslí o EU a jejích politikách. Výsledky Eurobarometru zveřejňuje Generální ředitelství Evropské komise pro komunikaci na svém webu. Je pravidlem, že se provádí vždy na podzim a na jaře. Vedle toho se uskutečňují tzv. bleskové průzkumy (Flash Barometer), které jsou kratší a rychlejší, přičemž reagují na aktuální dění a poskytují výsledky téměř okamžitě. Data se nejčastěji sbírají z telefonických rozhovorů.

Na webu Eurobarometru lze nahlédnout do metodologických poznámek ke sběru dat, stejně tak k samotným výstupům z průzkumů, také často ve formě různých grafů či mapek. Nejnovější Eurobarometr byl zveřejněn v prosinci 2022 a mimo jiné ukázal, že „rostoucí životní náklady jsou v současné době nejpalčivějším problémem pro 93 % Evropanů; následuje chudoba a sociální vyloučení (82 %). Jak potenciální rozšíření války na Ukrajině do dalších zemí, tak mimořádná situace související se změnou klimatu zůstávají hlavními obavami pro 81 % občanů EU“. (Eurobarometer Autumn 2022 Survey: Parlemeter).

Zjednodušeně řečeno, Eurostat odpovídá díky číslům na otázku „Jak to je…?“, zatímco Eurobarometr odpovídá na dotazy typu „Proč tomu tak je…?“. Aby byl člověk informován o nejaktuálnějších trendech v EU, doporučujeme sledovat webové stránky či sociální sítě obou organizací.

Autor: Tomáš Chajda, Eurocentrum Brno

Workshop s Europe Goes Local

V rámci Budějovického Majálesu proběhl 23. 06. 2023 v klubu Divoko workshop s Europe Goes Local. Europe Goes Local je projekt, který propojuje mládež se samosprávami měst za účelem výměny nápadů…

Okno do Evropy – letní fotosoutěž

Zašlete nám 2 libovolné fotografie z vašich cest po Evropské unii a vyhrajte skvělé ceny, jakou jsou průvodci, hrníčky či drobné propagační předměty EC Zlín! Nejlepší fotografie budou vystaveny. Fotografie…

Příští stanice svět!

Zveme vás na oslavu Dne mezinárodního vzdělávání s Příští stanicí svět! Na co se můžete těšit? workshopy a diskuse s inspirativními hosty, tipy ze zahraničních studií, stáží a dobrovolnictví koncerty…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.