Rok 2023 Evropským rokem dovedností

Na návrh Evropské komise byl rok 2023 prohlášen Evropským rokem dovedností. Iniciativa vychází z výzev a příležitostí, které na trh práce přinesly digitální a zelené přechody, které vyžadují nové dovednosti pracovní síly. Cílem Evropského roku dovedností je posílit konkurenceschopnost, investice do školení a příležitostí ke zvyšování kvalifikace, aby se zajistilo, že pracovníci získají dovednosti požadované na trhu práce, včetně digitálních dovedností. Iniciativy se zaměří také na aktivaci většího počtu žen, mladých lidí a zranitelných skupin na trhu práce.

Cíle iniciativy

Evropský rok dovedností má napomoci novému impulsu za účelem dosažení sociálních cílů EU 2030, aby se alespoň 60 % dospělých každoročně účastnilo odborné přípravy a alespoň 78 % v zaměstnaní. 

Iniciativa také pomůže dosáhnout cílů Digitálního kompasu do roku 2030, aby alespoň 80 % dospělých ovládalo základní digitální dovednosti. V současné době více než tři čtvrtiny společností v EU uvádějí, že mají potíže s hledáním pracovníků s potřebnými dovednostmi, zatímco pouze 37 % dospělých absolvuje školení pravidelně, přičemž ženy jsou nedostatečně zastoupeny v profesích a studiích souvisejících s technologiemi.

Dále se iniciativa zaměří na podporu zvýšených a účinnějších a inkluzivnějších investic do školení a zvyšování kvalifikace, zajištění relevantnosti dovedností nutných pro potřeby trhu práce. Zvláštní pozornost bude věnována aktivaci většího počtu lidí pro trh práce, zejména žen a mladých lidí, stejně tak i nábor pracovníků ze třetích zemí s dovednostmi, které EU potřebuje. V celé EU budou také organizovány akce a kampaně na zvyšování povědomí na podporu vzájemného učení partnerů v oblasti zvyšování a rekvalifikace.

Pro Evropský rok dovedností bude EU stavět na mnoha probíhajících iniciativách, včetně Evropské agendy dovedností, a mnoha dalších.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová o dovednostech

 „Nedostatek zaměstnanců je pro evropské společnosti výzvou. Musíme mnohem více investovat do školení a dalšího vzdělávání. Proto navrhuji, aby byl rok 2023 vyhlášen Evropským rokem dovedností.“ 

Von der Leyenová vyhlásila rok 2023 Evropským rokem dovedností během svého třetího projevu o stavu Unie (SOTEU) před poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku dne 14. září 2022. Během projevu von der Leyenová zdůraznila nedostatek dovedností v Evropě: “Musíme se mnohem více zaměřit na naše investice do odborného vzdělávání a zvyšování kvalifikace, ale také musíme na náš kontinent přilákat ty správné dovednosti, dovednosti, které pomáhají společnostem a posilují růst Evropy”.

Středobodem Evropského roku dovedností je EuroSkills Gdańsk 2023, osmý ročník největší evropské akce excelence v oblasti odborného vzdělávání a dovedností. Akce se koná jednou za dva roky a  sdružuje stovky mladých profesionálů do 25 let, kteří soutěží o šanci stát se nejlepšími v Evropě ve své zvolené dovednosti. Tato událost je velkolepou přehlídkou špičkových dovedností.

EuroSkills Gdańsk 2023 je naplánován na 5. až 9. září 2023. Akce přivítá 600 šikovných mladých profesionálů do 25 let z 32 zemí, kteří se zúčastní soutěží a prezentací ve 43 různých dovednostech a oborech. Očekává se přes 100 000 návštěvníků.

Autor: Alžběta Frommerová, Eurocentrum Brno

Ženy v institucích EU

U příležitosti Mezinárodního dne žen přinášíme přehled informací o tom, jak jsou ženy zastoupeny v klíčových institucích EU. Sto let poté, co ženy poprvé začaly vyhrávat volby, nebo byly v…

Jarní kolo DiscoverEU je tady!

Narodili jste se v období od 1. července 2004 (včetně) do 30. června 2005 (včetně) a chtěli byste zdarma procestovat Evropu vlakem? Tak nepropásněte jarní kolo DiscoverEU.

Program stáží Blue Book

Evropská komise přijímá přihlášky na placenou 5 měsíční stáž. Přihlásit se může kdokoli, kdo absolvoval alespoň bakalářské studium a mluví alespoň dvěma evropskými jazyky (např. čeština + nějaký více rozšířený…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.