Poslanci schválili přepracovaná pravidla EU pro bezpečnost výrobků

Aktualizovaná legislativa zajistí, aby výrobky v EU splňovaly nejvyšší bezpečnostní požadavky, ať už jsou prodávány online či v kamenných obchodech.

Mezi novými a aktualizovanými nařízeními nalezneme např.:

  1. Lepší posuzování bezpečnosti (Při posuzování bezpečnosti bude brán zvláštní zřetel na rizika pro nejzranitelnější spotřebitele (např. děti), na genderové aspekty a kybernetická rizika).
  2. Dozor nad trhem a internetové obchody (Nařízení rozšíří povinnosti hospodářských subjektů (jako je výrobce, dovozce a distributor), zvýší pravomoci orgánů dozoru nad trhem a zavede jasné povinnosti pro poskytovatele internetových tržišť). 
  3. Účinné stahování z oběhu (Spotřebitelé, kteří si zakoupí výrobek, jenž má být stažen z oběhu, budou muset být kontaktováni přímo a bude jim muset být nabídnuta oprava, výměna nebo vrácení peněz).

Nyní musí znění formálně schválit i Rada. Následně bude zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost. Nařízení se začne používat 18 měsíců od vstupu v platnost.

V roce 2021 nakupovalo 73 % spotřebitelů zboží přes internet (oproti 50 % v roce 2014) a v roce 2020 si 21 % objednalo zboží ze zemí mimo EU (v roce 2014 to bylo 8 %). Podle výroční zprávy Safety Gate za rok 2020 se 26 % oznámení o nebezpečných výrobcích týkalo výrobků prodávaných online a nejméně 62 % se týkalo výrobků pocházejících ze zemí mimo EU a Evropský hospodářský prostor.

 Předpokládá se, že nová pravidla ušetří spotřebitelům v EU v prvním roce přibližně 1 miliardu eur a v příštím desetiletí přibližně 5,5 miliardy eur. Díky tomu, že na trhu bude méně nebezpečných výrobků, se sníží také náklady na škody vzniklé v důsledku nehod, které takové výrobky způsobují a jimž lze předcházet (v současnosti přibližně 11,5 miliardy eur ročně), a náklady na zdravotní péči (přibližně 6,7 miliardy eur ročně).

Zdroj: europortal.europa.eu

Projev o stavu unie – SOTEU 2023

Zajímá Vás, kam se bude ubírat Evropská unie v příštím roce a co se podařilo za poslední rok?Dne 13. září představí prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyen svou vizi…

Konference Budoucnost duálního vzdělávání v ČR

Proč? Evropská komise i Evropský parlament již před 10 lety vyzvali členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o rozvoj odborného vzdělávání a přípravy na světové úrovni, které zlepší kvalitu odborných…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.