ROVNÁ ODMĚNA – projekt 22% k rovnosti

Ve čtvrtek 30. března se Evropský parlament na plenárním zasedání velkou většinou vyslovil pro přijetí směrnice EU o transparentnosti odměňování, jejímž cílem je snížit rozdíl v odměňování žen a mužů. Ten v současnosti činí v rámci Evropské unie v průměru 12,7 %, v Česku je pak ještě o něco vyšší – 15 %.

Nová směrnice

Směrnice se zaměří na všechny společnosti s více než 100 zaměstnanými. Nově budou provádět měření a reporting ukazatele Gender Pay Gap dle srovnatelných pracovních pozic. Pokud nerovnost překročí hranici 5 %, budou následovat opatření s cílem zjednat nápravu.

Nový přístup k informacím

Zaměstnanci a zaměstnankyně budou mít nyní právo na přístup k informacím, dle kterých se stanovuje plat či mzda, popřípadě pravidla pro zvýšení složek odměňování. Dále zaměstnanci budou znát mzdu či plat již ze zveřejněné inzerce na pozici. Do značné míry tím odpadne zažitá praxe „vyjednávání“ o mzdě, ve kterém jsou mnohdy ženy v nevýhodě.

O co usiluje Projekt Rovná odměna?

Projekt Rovná odměna se zásadně podílí na implementaci Směrnice, a to především tvorbou Akčního plánu rovného odměňování žen a mužů pro léta 2023–2026, schváleného v prosinci 2022. Připravuje soustavně zaměstnavatele a pracovní trh na přijetí směrnice, poskytuje nástroje, které jim pomohou identifikovat rozdíly v odměňování, vyvíjí metodiky tak, aby zaměstnavatelé mohli naplňovat povinnosti, které budou ze směrnice vyplývat.

Klíčová vyjednávání o směrnici probíhala v době českého předsednictví v roce 2022. Účastnila se jich i Lenka Simerská, hlavní gestorka systémového projektu Rovná odměna na MPSV, který řeší téma transparentního odměňování v ČR již od roku 2016. Apelovala na návrh směrnice jako na velkou příležitost, jak odhalit a zamezit nerovnostem na pracovištích. „Aktuálně totiž ženy nemají možnost zjistit, zda je jejich odměňování spravedlivé a adekvátní, a případnou nerovnost dokazují jen velmi obtížně,“ uvádí Simerská.

Projekt Rovná odměna teď stojí před dalšími výzvami, které pomohou zaměstnavatelům k lepší transparentnosti. Směrnici, kterou Komise navrhla v březnu 2021, nyní formálně přijmou členské státy a do tří let od vstupu v platnost ji budou muset transponovat do vnitrostátního práva. Směrnice je vnímána jako pozitivní posun jak pro zaměstnané a posílení jejich práv na pracovním trhu, tak pro zaměstnavatele, kteří získají náhled na odměňování  z nové a komplexní perspektivy a budou tak moci odhalit rozdíly, o kterých mnohdy sami vědomě ani netuší.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování GPG za rok 2021: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics

zdroj: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20230327IPR78545/rozdily-v-odmenovani-zen-a-muzu-zavazna-opatreni-o-transparentnosti

článek sepsala: Hana Jirková

Projev o stavu unie – SOTEU 2023

Zajímá Vás, kam se bude ubírat Evropská unie v příštím roce a co se podařilo za poslední rok?Dne 13. září představí prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyen svou vizi…

Konference Budoucnost duálního vzdělávání v ČR

Proč? Evropská komise i Evropský parlament již před 10 lety vyzvali členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o rozvoj odborného vzdělávání a přípravy na světové úrovni, které zlepší kvalitu odborných…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.