Nová pravidla ochrany životního prostředí a lidských práv

Parlament přijal svůj postoj k jednání s členskými státy o pravidlech pro začlenění lidských práv a dopadu na životní prostředí do řízení společností.

Společnosti budou muset identifikovat a v případě potřeby předcházet, ukončit nebo zmírnit negativní dopad svých činností na lidská práva (jako je dětská práce, otroctví a pracovní vykořisťování) a na životní prostředí (znečišťování, zhoršování jeho stavu či ztráta biologické rozmanitosti). Společnosti budou také muset monitorovat a hodnotit dopad činnosti svých partnerů v hodnotovém řetězci, včetně dodavatelů, partnerů v prodeji, distribuci, dopravě, skladování, nakládání s odpady a v dalších oblastech.

Nová pravidla se budou vztahovat na společnosti se sídlem v EU bez ohledu na jejich odvětví, včetně finančních služeb, s více než 250 zaměstnanci a celosvětovým obratem přesahujícím 40 milionů EUR, jakož i na mateřské společnosti s více než 500 zaměstnanci a celosvětovým obratem více než 150 milionů EUR. Zahrnuty budou i společnosti mimo EU s obratem vyšším než 150 milionů EUR, pokud bylo v EU vytvořeno alespoň 40 milionů.

Povinnost ředitelů jednat s náležitou péčí a zapojení zúčastněných stran 

Společnosti budou muset zavést plán omezení globálního oteplování na 1,5 °C a v případě velkých společností s více než 1 000 zaměstnanci bude mít splnění cílů plánu dopad na variabilní odměnu ředitele (např. bonusy). Nová pravidla také vyžadují, aby firmy jednaly s těmi, na které jejich jednání dopadá, včetně lidskoprávních a ekologických aktivistů, zavedly mechanismus pro oznamování a pravidelně sledovaly účinnost své politiky náležité péče.

Sankce a mechanismus dohledu

Společnosti, které nebudou pravidla dodržovat, budou odpovědné za škody a mohou být sankcionovány vnitrostátními orgány dohledu. Sankce zahrnují opatření jako zveřejnění jmen těchto společností, stažení zboží společnosti z trhu nebo pokuty ve výši alespoň 5 % čistého celosvětového obratu. Společnosti ze zemí mimo EU, které nebudou dodržovat pravidla, budou mít v EU zakázáno ucházet se o veřejné zakázky.

Zdroj:europortal.europa.eu

autorka: Yelyzaveta Ternytska

Projev o stavu unie – SOTEU 2023

Zajímá Vás, kam se bude ubírat Evropská unie v příštím roce a co se podařilo za poslední rok?Dne 13. září představí prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyen svou vizi…

Konference Budoucnost duálního vzdělávání v ČR

Proč? Evropská komise i Evropský parlament již před 10 lety vyzvali členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o rozvoj odborného vzdělávání a přípravy na světové úrovni, které zlepší kvalitu odborných…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.