Konference Budoucnost duálního vzdělávání v ČR

Proč?

Evropská komise i Evropský parlament již před 10 lety vyzvali členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o rozvoj odborného vzdělávání a přípravy na světové úrovni, které zlepší kvalitu odborných dovedností, o podporu programů učení zaměřených na praxi, včetně kvalitních stáží, firemní praxe a duálních systémů. Na stále trvající a prohlubující se nedostatek kvalitních odbornic a odborníků zejména v malých a středních firmách upozornila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve svém loňském Projevu o stavu Unie. Letošní rok byl tedy vyhlášen Evropským rokem dovedností a má na tento fenomén zaměřit pozornost členských zemí EU.

Téma konference

K diskusi nad odborným vzděláváním jistě přispěla celonárodní konference, která se v úterý 29. srpna konala v Karlových Varech v nově opravené budově Císařských Lázní.
Za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka, prezidenta Hospodářské komory ČR Zdeňka Zajíčka a hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka proběhla úvodní část konference, kde zazněly nejen potřeby podnikatelů a zaměstnavatelů a plánované aktivity MŠMT v oblasti odborného vzdělávání, ale byla zmíněna i problematika kraje a jeho záměry v oblasti školství. Dopolední část vyvrcholila podpisem memoranda o realizaci Vysoké školy polytechniky v Karlovarském kraji, která by měla v kraji posílit tolik chybějící terciární vzdělávání.

Příklady duálního vzdělávání v ČR

Odpolední část pokračovala přednáškami o aktivitách Moravskoslezského paktu zaměstnanosti zejména směrem k návrhu změny legislativy odborného školství a souhrnnou informací o výsledcích pilotního zavádění prvků duálního vzdělávání v kraji ze strany Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. V široké panelové diskusi zástupců krajských středních škol a významných zaměstnavatelů zazněla řada podnětů k začlenění praxe do vzdělávání i problémy s tím spojených. Zástupci Západočeské univerzity v Plzni nakonec představili, jak realizují duální systém ve vysokoškolském studiu.
Je prokázáno, že firemní praxe mají rozsáhlý pozitivní dopad také na zaměstnanost mladých lidí a jsou hlavním důvodem nízké míry nezaměstnanosti mladých v některých evropských zemích. Výsledkem duálního vzdělávání by pak mělo být lepší naplnění potřeb firem i institucí.
Konference se uskutečnila v rámci projektu „Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“ podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Vánoční kvíz

Vánoce se blíží a my budeme rozdávat dárky. Zahrajte si s námi v prosinci kvíz na téma evropských vánočních tradic a můžete vyhrát knihu nebo deskovou hru. Kdyby to náhodou…

Vánoční kvíz Eurocentra Plzeň

S adventem se spustil kvíz vytvořený Eurocentrem Plzeň na platformě Kahoot! Každý účastník si může otestovat své znalosti o tradicích v Česku i v jiných zemích Evropské Unie. Soutěž poběží až do…

Ohlédnutí za akcí Ostrava udržitelně

Dne 21. listopadu 2023 se na Černé louce v Ostravě uskutečnila řada přednášek rozdělená do tří debatních panelů zaměřených na téma udržitelnosti a Green Dealu. V prvním panelu se Izabela Grundová z Evropské…

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.