Festival Jeden svět Karlovy Vary

Kino Drahomíra Vítězná 627/50, Karlovy Vary, Karlovarský

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech. Téma letošního festivalu, které otevírá otázky toho, co pro nás ve světě plném nejistot, obav a krizí bezpečí znamená a co jsme ochotni pro něj udělat - Cena bezpečí. Jak bezpečí dosáhnout? Možná někoho občas odstrčíme. Nebo právě naopak, jsme sami někdy odstrčeni. Někdy se nám cena, kterou…

Udržitelné a energeticky úsporné podnikání a podpory EU pro malé a střední firmy

Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 84, Karlovy Vary, Karlovarský

Evropská komise, Technologické centrum Praha a síť Enterprise Europe Network ČR (EEN ČR) vnímají potřeby malých a středních firem, které čelí narušení dodavatelských řetězců, rostoucím cenám vstupů, energií a dopravy. Tyto instituce tedy společně tedy pořádají v Krajské knihovně Karlovy Vary seminář zaměřený na financování udržitelného podnikání, energetiku, úsporné technologie a inovace, které mohou malým…

Vítání jara

Bečovská botanická zahrada Bečov

Přijďte s námi přivítat Jaro a rozloučit se s Moranou! Tradiční akce pro veřejnost v Bečovské botanické zahradě s možností komentované prohlídky botanické zahrady. Pro děti bude připravená procházka plná zajímavých her a úkolů a samozřejmě průvod vynese paní Moranu.  V kryté části zahrady bude stanoviště Eurocentra + EUROPE DIRECT Karlovy Vary a Domu zahraniční…