Setkání školních koordinátorů EVVO a NO

Diskuze na téma příklady dobré ze škol, nabídky NO a téma Green Dealu jako takového. I o tom bude setkání školních koordinátorů EVVO a NO, které se uskuteční 10. ledna v Opavě. Pokud máte zájem na tato témata diskutovat, případně nápad jakým způsobem ozvláštnit výuku na daná témata ve školách - ozvěte se na email:…