Předsednictví v Radě EU

Všechny členské státy Evropské unie se pravidelně na rotační bázi střídají v šestiměsíčních předsednictvích v Radě Evropské unie. Úkolem předsednických států je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy mezi jednotlivými státy, ale také zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery. Aby byla zajištěna kontinuita, tvoří členské…

11. ročník soutěže Navrhni projekt

Soutěž pro studenty středních škol a jejich učitele z díly MMR ČR. Připravili jsme ucelený vzdělávací program „EU v mojí škole“ v rámci kterého zrealizujeme na vaší škole přednášky o Evropské unii a fondech EU, vyrazíme se společně podívat na úspěšně zrealizovaný projekt podpořený z fondů EU, a budeme studenty motivovat, aby si zkusili takový projekt sami vytvořit. Mohou se s ním zúčastnit…

Rozhoduj o Evropě – modelové zasedání institucí EU

Chceš se dozvědět více (nejen) o evropské politice? Chceš si vyzkoušet, jaké to je zastupovat stát na půdě Rady EU nebo přímo občany v Evropském parlamentu? Chceš, aby byl Tvůj hlas v Evropě slyšet? To vše Ti nabízí nový ročník Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky! Vzdělávací projekt „Rozhoduj o…