Informace o Eurocentrech

Jaké služby nabízíme?

 • osobní setkání a konzultace po telefonické či e-mailové domluvě, nebo v úředních hodinách pro veřejnost přímo na místě; 
 • pravidelný informační servis o dění v EU a o dění spojeném s EU v konkrétním kraji prostřednictvím měsíčního elektronického informačního servisu pro zájemce z kontaktní databáze Eurocentra;
 • poskytnutí informačních materiálů o EU zdarma;
 • pořádání bezplatných odborných a informačních akcí pro veřejnost – konference, semináře a přednášky zaměřené na evropská témata;
 • pořádání bezplatných přednášek pro žáky základních a studenty středních škol o Evropské unii a členství ČR v EU;
 • informování o možnostech čerpání finančních prostředků z ESI fondů;
 • organizace soutěží a kvízů pro děti a dospělé;
 • poskytnutí zázemí odborné knihovny;
 • pořádání výstav s evropskou tematikou;
 • nabídka neplacené stáže pro studenty vysokých a vyšších odborných škol;
 • spoluvytváření znalostní databáze a vlastních informačních materiálů.

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.